देश भरीका हलिया, कमैया, चेपाङ लोप उन्मुख जाती (कुसुन्डा,बनकरीया, राउटे, सूरेल, हायु, राजि, किसान, लेप्चा, मेचे, र कुसवडीया) का छात्रछात्रा र दलित विपन्न मुस्लिम छात्राहरुलाई  निशुल्क  छात्रवृती  सहितको १ बर्षे पेशागत पलम्बर र वेल्डर  विषयको २०,२० जनाको समुहमा व्यावसायिक सीप  विकास तालिम तपशिलको स्थान, समय र मितिमा संचालन हुने भएकोले सम्वन्धित सबैलाई आवेदन फारम भर्न आवह्नान गरिन्छ ।

तपशिल

१. आवेदन फारम पाईने स्थान: भेरी प्राविधिक शिक्षालय नेपालगंज बांके ।

२. आवेदन फारम वुझाउने अन्तिम मिति:२०७४।०३।०६ गते सम्म ।

३. प्रवेश परिक्षा मिति र समय: २०७४।०४।१० विहान ८:०० बजे ।

४. प्रवेश परिक्षा किसिम: लिखित र अन्तरवार्ता ।

५. प्रबेश परिक्षा हुने स्थान: भेरी प्राविधिक शिक्षालय ।

आवश्यक कागजपत्रहरु

१. उल्लेखित जाती भनि चिनिने अधिकारिक निकायवाट जारी भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

२. नेपाली नागरीताको प्रतिलिपि ।

३. हालचालै खिचिएको पासफोर्ट साईजको २ प्रति फोटो ।

४. शैक्षिक योग्यता: साधारण लेखपढ गर्न सक्ने ।

 

छनोट भएका प्रशिक्षार्थीहरुलाई उपलब्ध गराईने छात्रवृती

१. खान बस्नको लागि मासिक रु ४५००।०० ।

२. यातायात र पोशाक बापत एकमुस्ट रु ४०००।०० तालिम अवधिभर एक पटक मात्र ।

विस्तृत विवरणको लागि भेरी प्राविधिक शिक्षालयको फोन नम्बर ०८१-५२२७०७ र मोवाईल नम्बर ९८५८०२०८३८, ९८४८०२६८००,९८४८०२८३७४  मा सम्पर्क गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

भीमकान्त लामिछाने

शिक्षालय प्रमुख