यस भेरी प्राविधिक शिक्षालय नेपालगंज वांकेको यस शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ को गर्मी तथा वर्षे विदा यही मिति २०७४ असार १ गते देखी २०७४ असार २० गते सम्म हुने निर्णय  भएकोले मिति २०७४ असार २१ गते देखी नियमित रुपमा पठनपाठन संचालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी  यो सूचना प्रकाशित गरीएको छ ।

साथै सम्पुर्ण प्रशिक्षार्थीहरु २०७४ जेष्ठ १४ गते आईतवार देखी शिक्षालयमा अनिवार्य  उपस्थित  भई पठनपाठन गर्नुहुन  जानकारी गराईन्छ ।

शिक्षालय प्रमुख

भेरी प्राविधिक शिक्षालय

नेपालगंज, वांके ।